Angol program

Angol program

Minél kisebb a gyermek, annál természetesebb neki bármilyen nyelvi közeg. 

„Azok a gyerekek, akik több kódot használnak, nem csupán nyelvi készségeiket tekintve fejlettebbek, mint egynyelvű társaik. Tanulási stratégiái változatosabbak, célirányosabbak lesznek ennek következtében. Az idegen nyelv készségfejlesztő hatásán túl az is világos, hogy az idegen nyelvvel ismerkedő gyermek a világból másmilyen, nagyobb szeletet tud magáénak mondani.”

(Dr. Kovács Judit PhD, Korai nyelvoktatási szakértő, ELTE Tanító és Óvónőképző Főiskolai Kara)

 

Óvodánk és Családi Napközink elsődleges, legfontosabb feladata az angolnyelv elsajátítása, fejlesztése, ennek megfelelő szövegkörnyezet biztosítása. A mindennapi életben használt társalgási nyelv az angol. Amit szakképzett pedagógusunk és a külföldről érkező angolul beszélő gyakornokok biztosítanak. A gyakornokok időközönként  váltják egymást és mindig más országból érkeznek, így a gyerekek közelebbről is megismerkedhetnek más országok szokásaival, kultúráival. Emellett mindennap tartunk angol fejlesztő foglalkozásokat, és heti három alkalommal Helen Doron angolt. A foglalkozások játékos formában készség, képességfejlesztően mind a két agyfélteke kommunikációját serkentve vannak kialakítva. Különböző funkciók fejlesztése korosztálynak megfelelően. Élményszerű tanulás dalok és játékokon keresztül! Minden élénk, színes, érdekes és ami a legfontosabb élményszerű! Miközben ezek a játékok és tevékenységek sok-sok élményt adnak a gyerekeknek,ezek módszertanilag kidolgozott tananyagokon alapuló,komoly ,gondosan megtervezett foglalkozások.