HázirendPolicy

Smart Kid and Smart Baby Center Családi Napközi házirendje

Az ellátott gyermekek köre

 

1.      A családi napközi szolgáltatásunkat a szülő gondviselése  alatt álló,egészséges( 3 napnál nem régebbi orvosi igazolással rendelkező) 1- 5 éves kor közti gyermekek vehetik igénybe,a gyermek , törvényes képviselőjével kötött megállapodásban foglaltak alapján. Az egész napos ellátásra kötött megállapodás eseten a gyermek más intézményben ellátásban nem részesülhet.

2.      A gyermek felvételét a szülő a családi napközi ügyvezetőjénél kérheti, akivel megállapodást köt az ellátás kezdetéről, várható időtartamáról, valamint megszüntetésének módjáról.

Nyitvatartási idő

 

3.      A családi napközi rendes nyilvántartási ideje munkanapokon reggel 7 .00 órától délután 17.00 óráig tart. Nyitvatartási időben az alaptevékenység mellett a szabad férőhelyeken időszakos gyermekfelügyelet igénybevételére van lehetőség.

Étkeztetés

 

4.      A családi napközi gondoskodik a gyermek négyszeri étkeztetéséről a 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendeletben ajánlott táplálkozási ajánlások betartásával. Különös gondot fordítunk az egészséges táplálkozás kialakítására. Valamint nagy hangsúlyt fektetünk a vitamindús étkezésre,ezért napi étrendjükbe mindig szezonális gyümölcsöt,zöldséget biztosítunk.

5.      A családi napközit igénybe vevő szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást végzőt tájékoztatni a gyermek étkezéssel kapcsolatosan kialakult  egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról stb.

 

Napirend

 

6.      A családi napközi az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakít ki, amely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből áll; gondozótevékenysége során harmonikus légkört, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosít a gyermekek számára; ösztönzi a gyermekek kreatív, önálló tevékenységét.

Együttműködés a szülőkkel

 

7.      A családi napközi a gondozótevékenysége során folyamatosan együttműködik a szülőkkel és a családi napközi munkatársaival.

8.      A szülővel felmerülő bármilyen probléma vagy konfliktus keletkezésének észlelése esetén a családi napközi munkatársai jelzik a társaság ügyvezetőjének, aki részt vesz a kompromisszum-kereső folyamatban.

9.      A családi napközi munkatársai ellenkező megállapodás hiányában csak a családi napközivel szerződést kötő személynek adhatják át a gyermeket. A szülő, törvényes képviselő más személyt csak írásban jelölhet meg. Amennyiben az írásbeliségre – váratlan akadály esetén – nincs lehetőség a szülő, törvényes képviselő telefonon köteles értesíteni a családi napközi munkatársait arról, hogy ki viheti el  gyermekét.

10.    A családi napközi csak a megállapodásban megjelölt gyermek részére nyújt szolgáltatást. A gyermekek zavartalan együttléte érdekében kérjük, hogy a szülők csak az átadás-átvétel ideje alatt tartózkodjanak családi napköziben. A szülők és a gyermekek közös együttlétére rendezvényeink alkalmával adunk lehetőséget, amikor minden gyermek szülei egyformán jelen vannak.

Ruházat

11.    A gyermeknek évszaknak megfelelő ruházatáról és a váltó ruha folyamatos biztosításáról mindig a szülő köteles gondoskodni, valamint a csendes pihenőhöz használt párna és paplanhuzatról is. Amennyiben a gyermek még nem szobatiszta, akkor a megfelelő mennyiségű és minőségű eldobható pelenkáról is köteles a szülő gondoskodni. A további tisztasági felszerelésekről (wc papír,szappan,törölköző,törlőkendő,papír zsebkendő, popsikenőcs, fogmosás kellékei), csendes pihenőhöz használt (paplan,párna,lepedő) folyamatosságáról a szolgáltatást nyújtó gondoskodik.

Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem

 

12.    A gondozás megkezdése előtt a gyermekorvos igazolását a szülő bemutatja arról, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet. Betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása a családi napközi valamely munkatársának.

13.    A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét legkésőbb a tárgynap reggelén 9.00 óráig köteles az ellátást végzőnek jelezni, ellenkező esetben a családi napközi az étkezési díj napi összegét nem téríti vissza.

14.    A családi napközi lázas (37.1 C fok feletti testhőmérsékletű) és fertőző beteg (zöld színű orrfolyás esetét is beleértve) gyermeket nem fogad. Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, a családi napközi munkatársa a szülőt értesíti és a szülővel egyeztetett módon háziorvost hív. A szülő a gyermeket az értesítéstől számított 1 órán belül köteles haza vinni.

15.  A családi napközi gyógyszert csak írásbeli megállapodás alapján vehet át a szülőtől, törvényes képviselőtől, amelyben rögzíteni kell, azt hogy a gyógyszert milyen gyakorisággal kell a gyermeknek adni.

16.   A szülő, törvényes képviselő biztosítja a gyermek személyes higiénés eszközeit és azok állandó szinten tartását a családi napközivel egyeztetett módon (pelenka, fogkrém, fésű).

17.    Az ellátás helyszínén a családi napközi a balesetvédelmi feltételeket biztosítja, amelyeket az ügyvezető rendszeresen ellenőriz.

Az ellátás költségtérítése

 

18.    Minden ellátási megállapodás mellékletét képezi az aktuális érvényes szolgáltatási árlista, amely tartalmazza a gyermekellátásra vonatkozó szülői térítési díjakat. A térítési díj megfizetése előre kötelező! A fenntartó és szülő közötti megállapodásban szereplő 1 havi ellátási díjon felül, szolgáltató plusz 1 hó  gondozási díját kér kaució gyanánt. A kaució a szerződés rendes megszűnésekor visszajár vagy az utolsó hónapban jóváírásra kerül. A fizetés gyakorisága lehet havi, kéthavi, féléves vagy éves, azonban azt legkésőbb minden hó 10.napjáig rendezni kell. Fizetési kedvezményekre vonatkozóan a szolgáltató az aktuális szolgáltatási árlistában nyújt tájékoztatást, amiben a  féléves, éves és testvérkedvezmények szerepelnek. A fizetési térítési díj az egész és félnapos ellátás esetében mindig tartalmazza a gyermek gondozási díját, az étkeztetési költségek árát, valamint az ellátási díjba beépített programok árát is.

A fenntartó évente legfeljebb egyszer módosíthatja az ellátási díjakat,amelyet szerződés módosítással kel érvényesíteni amelyet mindkét fél aláírt. Az egész és félnapos ellátást igénybevevő gyermekek esetében, amennyiben a szülő a hiányzás kezdetét megelőző nap 9:00 óráig bejelentés tesz (telefonon vagy e-mailben) arra vonatkozóan, hogy a gyermeke határozott vagy határozatlan ideig nem veszi igénybe az ellátást, akkor a bejelentést követő második naptól az igénybe nem vett étkezés díjának összege a következő befizetésnél, a szülő részére az aktuális befizetésből jóváírásra kerül. A mulasztott napok a későbbiekben nem pótolhatók és a térítési díj (gondozási díj része sem) igényelhető vissza. A gondozási díj megfizetése a szülő részéről a szerződéses időszakon belül a gyermek távolmaradása esetén is fizetendő. Huzamosabb hiányzás esetén-minimum 4 hetet meghaladó-hiányzás esetén (orvosilag igazolt betegség,hosszabb utazás) az 5. héttől kezdve a szülő a havi gondozási díj 50%-át köteles megfizetni, különben a gyermek lefoglalt helyét a fenntartó tovább nem biztosítja.

A gyermek megismerésének eszközei, az ellátás minőségének biztosítása

19.    A szülő vállalja, hogy együttműködik a gyermek megismerését szolgáló kérdőív kitöltésében és az időközben bekövetkezett változások regisztrálásában. A kérdőívben rögzített információk csak összefoglalják, de nem helyettesíthetik a gyermek gondozásához elengedhetetlen, személyesen megbeszélt gondozási szempontokat.

20.    A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra gyermekéről fénykép- és videofelvételek készüljenek.

21.    A szülő vállalja, hogy együttműködik a társaság munkatársaival a családi napközi hatékonyságára vonatkozó kérdőív kitöltésében.

Pécs, 2013.

……………………………..                                           ………………………………….

szülő, törvényes képviselő                                              Smartkid családi napközi

POLICY

The Policy of the Smart Kid and Smart Baby CenterDaycare

Children to be cared for

  1. The Daycare service can be utilized by healthy children (possessing a medical certificate no more than 3 days old),in the care of their parents[L1] ,and aged between  1 and 5 years, according to the Agreement signed by the parent / legal representative of the child to be cared for.Care cannot be provided by another institution in the case of whole day care agreements.,

 

  1. The child’s enrollment can be arranged with the manager of the Daycare, with whom the parent / legal representative of the child signs an agreement about the beginning of the care period, the expected duration ,  andtermination procedure.

 

Opening hours

 

  1. The opening hours of the Daycare are from 7 a.m. to 5p.m on weekdays. It is possible to utilize children supervision besides the basic activities[L2] during the opening hours if there are free spaces.

 

Dining

 

  1. The Daycareprovides  food four times a day with the observance of the nutritional recommendations proposed by the collective order  „67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM”.We take special to provide healthy nutrition. We emphasize serving meals rich in vitamins and thereforewe provide with their daily meals seasonal fruitsandvegetables.

 

  1. The Parent / legal representative of the child utilizing the Daycareis liable for informing the Daycare before the beginning of the service about all information concerning the Child with special regard to possible illnesses, special eating habits and allergies of the Child etc.

 

Agenda

 6. The Daycareorganise a felxibletimetableappropriate for the  season, and to the child’s age and level of development. This consists of eating, being outside, playing and care. It provides children with a stable and peaceful  atmosphere and a safe, aesthetically pleasing environment during care. It motivates the children to undertake creative and autonomous activities.

Cooperation with parents

7.      The Daycareconstantly cooperates with parents and colleagues during care.

8.      In case ofdifficulty or conflict with parents, Daycarestaff inform the manager who will be involved  in seeking resolution.

9.      Daycare staff can deliver the child only to the person who signed the Agreement except in the case of a  contrary agreement. Any other person can be assigned in written form by the parent / legal representative of the child. In cases where it is impossible to to sign a written form – because of unexpected circumstancesparent / legal representative of the child is liable for informing the theDaycarestaff who is authorisesd to collect the child.

10.    ThaDaycare provides tending only for the child assigned in the Agreement. For the sake of a stable routine, we kindly ask parents / legal representatives of the children to stay in the Daycare only during dropping off – picking up. We provide opportunity for parents and children to stay together during arranged programs when parents of all children are present.

Clothing

11.    The parent is liable for providing proper clothing forthe Child in all seasons – including a change of clothes – and also for providing the pillowcase and duvet cover used for resting. If the child is not yet toilettrained, the parent is liable for providinga sufficient quantity  and quality of disposable nappies. ThaDaycareprovides any further sanitary equipment of the Child (toilet paper, soap, towel, paper tissue, wipes,  tooth-brushing equipment, nappy cream, andrest-time equpimentduvet, pillow, pillowcase, bed-sheetThe parent is liable to maintain all necessary equipment at all times.

 

Medical care, illness, accident prevention

12.    The parent is liable for submitting a medical certificate before starting care proving that the child is healthy and can join in a communal setting. The child can be brought back to the Daycare after illness in case of presenting a medical certificate to the Daycare staff, proving that the child has recovered.

13.    The parent / legal representative of the child is liable for notifyingthe child’s illnessbefore 9.00 a.mon the given day. tochild’s care worker, otherwise the dining fee cannot be refunded.

14.    Children with a high temperature (above 37,1 Celsius degree) or with an infectious disease (including green coloured runny nose) cannot be taken.In case of the child getting a high temperature during the day, the care worker informs the parent and calls for a family doctor after agreement with the parent. The parent is liable for taking the child home withinone hour after notification.

15.  Medicine can be taken from the parent / legal representative of the child only in case of signing a written agreement by the Daycare, in which it has to be fixed how often the medicine has to be taken .

16.   The parent / legal representative maintains the child’s personal sanitary equipment(nappy, toothpaste, comb, etc.) and its completeness all the time after agreeing with the Daycare.

17.    The Daycareconducts regular accident prevention checks on the care premises.

Carefees

18. The current valid service tariff is all tending agreements’ appendix [L3] and it contains fees concerning children’scare. Paying the care fee in advance is compulsory. The supplier requires one month’s care fee as a deposit in addition to the first month’scare fee. The deposit is given back when  the Agreement is terminated, ororit is credited in the last month. Payment  can be monthly, every two months, every six months,  or annually. Payment must be be settled by the 10th day of the month at the latest. The supplier gives information about payment allowancesin the current price-list, in which the half-year, annual and sibling[L4] -allowance are set out. The fees always includethe care fee, the dining expenses and the programs built into the care fee in case of whole day and half day care.

The supplier has the right to change prices changes once a year [L5] which has to be validated with the Agreement’s revision, signed by both parties. If the parent notifies (by e-mail or telephone) that the child does not require care for a definite or indefinite time any time before 9.00 a.m. in the case of whole day orhalf day care, the fee of the unused dining will be credited at the next payment for the parent from the second day following the notification.[L6] The days missed cannot be compensated later and the carefee cannot be claimed back.Care must be paidforin case of the child’s absence in the period of the Agreement.In case of long-lasting absence – exceeding minimum 4 weeks – (e.g. medically certified illness, long journey), 50% of the monthly care fee must be paid, otherwise, the child’s reserved place cannot be maintained anymore.

The method of the child’s cognition, assurance of the quality of care

19.    The parent agrees to cooperatenwith filling in the questionnaire to get to know the child and . Information written in the questionnaire only summarises;it does not replace the need for personally agreed care plans, which are vital for good quality childcare.

20.   The parent consents to thetaking of photos and video records for internal use only,in order to document the child’s development during childcare.

21.    The parent agrees to cooperate with the carersin filling the questionnaire considering the efficiency of the Daycare.

 

Pécs, 2013.

……………………………..                                           ………………………………….

parent / legal representative                                              SmartkidDaycare