Családi Napközi nevelési program

Nevelési elveink

Nevelési elveink

Nevelési programunk az 1-3 éves korú gyermekek fejlődését és személyiségük fejlesztését vállalja fel tekintettel az eltérő adottságokra, képességekre, szokásokra. Kiemelt pedagógiai célunk, hogy a gyerekek bölcsődei élete során fejlesszük önbizalmukat, tágítsuk érdeklődési körüket és minél több siker élményben részesítsük őket. Szeretetteljes, biztonságot adó, érzelemben gazdag bölcsődei élet megteremtésére törekszünk. Bölcsődénkben optimista életszemléletű szakemberek veszik körül a gyermekeket. Hisszük, hogy ilyen emberek képesek arra, hogy derűs légkört teremtsenek maguk körül, olyan hangulatot, amelyben mindenki jól érezheti magát. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek folyamatosan érezzék, hogy a gondozók képesek együtt örülni velük. Kiemelten foglalkozunk az egészséges táplálkozással és egészséges életmódra neveléssel, mely egy bababarát és harmonikus környezetben veszi körül a gyerekeket.

Háromcsoportos Csanánk épületünk hátsórészén működik, egy vidám, jó hangulatú, nap, mint nap zenétől és énekszótól elvarázsolt csoport szobában. Játékaink, fákkal díszített csoport szobánk, a gyermekek családi képei, és az évszaknak megfelelő dekoráció várja nap, mint nap a gyermekeket. Csanánk külön tornateremmel rendelkezik, mely a testi nevelésnek, mozgásos tevékenységeknek, valamint a csana programjainak is helyet biztosít. Csanánk családias, biztonságos légkörének megteremtéséről 2 főből álló jól képzett, a hivatása iránt elkötelezett, gyermekszerető gyermek nevelő-gondozó és egy dajka gondoskodik. A gyermek nevelő-gondozó mindennapi feladatát a gyermeki szükségletek, az egyéni fejlődés, illetve az életkori sajátosságok határozzák meg. Mindennapi életünkbe beépül a népi, nemzeti kultúrák megismertetése, a hagyományok ápolása, a környezet és a társak iránti pozitív megnyilvánulásának kialakítása. Sokat zenélünk.

A nevelés elsődleges céljának tekintjük, hogy minden kisgyermek saját erőforrásainak megfelelően kiteljesítse képességeit. Mindezt gyermekközpontú neveléssel, szeretetteljes, vidám, kiegyensúlyozott, családias légkörben valósítjuk meg, ezzel biztosítva minden gyermek számára az érzelmi biztonságot, elfogadást és a védettséget. A program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlen a szülők partneri együttműködése. A családi nevelést tiszteletben tartva azt segítve végezzük pedagógiai munkánkat. Ezért fontosnak tartjuk a szülők széleskörű tájékoztatását, bevonását közösségi életünkbe. Ennek megvalósulását jól szolgálják a nyíltnapok, fogadóórák, szülői értekezletek, a tutori rendszer, illetve a gyermeki ünnepek környékén szervezett játszóházi programok is. A gyermekek fő tevékenysége a játék, szorosan összefonódva a tanulással. A kicsik kíváncsisága, cselekvési vágya tapasztalatszerzésre ösztönzi őket és így mindig újabb felfedezéseket tesznek a világban. Fontos, hogy a nevelés a gyermekek érdeklődésére építsen, és felhasználva ötleteiket segítsen azok megvalósításában.

Kiemelt céljaink:

 A kommunikáció és a gyermekek személyiségének fejlesztése.

 Az egészséges életmód iránti igény kialakítása.

 A gyermekközpontúság érvényesítése.

 Családdal való együttműködés.

 Játékban tanulás.

Nevelési alapelveink:

 Elfogadó és gondoskodó bánásmód.

 A másság elfogadása és tiszteletben tartása.

 A gyermekek egyéni, differenciált, érzelmi, értelmi és testi fejlesztése, képességeik-készségeik kibontakoztatása.